Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Program copii 28Ian2024 (Oana și Mia)

ianuarie 28 @ 11:00 am - 12:00 pm

Rugăciune:

Versetul de aur anterior: Ioan 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

Să învățăm cărțile Bibliei: Anterior GEL ( Geneza, Exod, Levitic ) azi Numeri și Det.

Cântecel: Iubesc pe Domnul  (apasă aici pentru deschidere cântec )

Cultivarea dărniciei:

Jocuri, distracție, concursuri și voie bună:

Lecție:

Verset de aur pentru azi:

*************************************

PENTATEUHUL (5 suluri de hartie), Legea lui Moise

Pentateuhul este un nume dat primelor cinci cărți ale Bibliei, pe care cercetătorii conservatori ai Bibliei le socotesc a fi scrise de Moise. Deși cărțile Pentateuhului în sine nu identifică în mod clar autorul, sunt multe pasaje care le atribuie lui Moise sau ca fiind cuvintele sale (Exodul 17.14, 24.4-7, Numeri 33.1-2, Deuteronomul 31.9-22). Una dintre cele mai importante dovezi ale faptului că Moise este autorul Pentateuhului este că Isus Însuși face referire la această secțiune a Vechiului Testament ca fiind „Legea lui Moise” (Luca 24.44). Cu toate că sunt câteva versete în Pentateuh care par să fie adăugate de altcineva decât Moise – de exemplu Deuteronomul 34.5-8, care descrie moartea și înmormântarea lui Moise – majoritatea cercetătorilor atribuie majoritatea textului acestor cărți lui Moise. Chiar dacă Iosua sau altcineva au scris efectiv manuscrisele originale, învățătura și revelația pot fi stabilite ca provenind de la Dumnezeu, prin intermediul lui Moise, și indiferent de cine a scris în fapt cuvintele, autorul suprem a fost Dumnezeu și cărțile sunt tot inspirate.

Cuvântul „Pentateuh” vine de la o combinație dintre cuvântul grecesc penta, care înseamnă „cinci”, și teuchos, care poate fi tradus cu „sul”. Așadar, „Pentateuh” se referă pur și simplu la cele cinci suluri care alcătuiesc prima dintre cele trei diviziuni ale canonului evreiesc. Numele Pentateuh poate fi urmărit în timp chiar până în anul 200 d.Cr., când Tertulian s-a referit la primele cinci cărți ale Bibliei folosind acest nume. Cunoscute și ca Tora, care este cuvântul evreiesc pentru „Lege”, aceste cinci cărți ale Bibliei sunt Genesa, Exodul, Leviticul, Numeri și Deuteronomul.

Evreii au împărțit în general Vechiul Testament în trei secțiuni diferite, Legea, Profeții și Scrierile. Legea sau Tora conține cadrul istoric al Creației și al alegerii de către Dumnezeu a lui Avraam și a națiunii evreiești ca popor al Său. Tora conține, de asemenea, Legea dată lui Israel la Muntele Sinai. Scriptura face referire la aceste cărți folosind nume diferite. În Iosua 1.7, spune că sunt „Legea (Tora) pe care ți-a dat-o Robul Meu Moise” și sunt numite „Legea lui Moise” în 1 Împărați 2.3.

Cele cinci cărți ale Bibliei care alcătuiesc Pentateuhul sunt începutul revelației progresive a lui Dumnezeu pentru om. În Genesa, găsim începutul Creației, căderea omului, promisiunea răscumpărării, începutul civilizației umane și începutul relației bazate pe legământ cu poporul Lui ales, Israelul.

Următoarea carte este Exodul, care consemnează cum Dumnezeu a eliberat poporul legământului Său din robie și pregătirea lor pentru a intra în stăpânirea Țării promise pe care Dumnezeu a pus-o deoparte pentru ei. Exodul consemnează izbăvirea din Egipt după 400 de ani de robie, așa cum Dumnezeu îi promisese lui Avraam (Genesa 15.13). Exodul consemnează legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Israelul la Muntele Sinai, instrucțiunile pentru construirea cortului întâlnirii, darea Celor Zece Porunci și alte instrucțiuni pentru felul în care Israelul trebuia să se închine lui Dumnezeu.

Leviticul urmează după Exodul și detaliază instrucțiunile pentru felul în care un popor al legământului (Israelul) trebuia să se închine lui Dumnezeu și să se guverneze. Prezintă cerințele pentru sistemul de jertfe care Îi vor permite lui Dumnezeu să treacă cu vederea păcatele poporului Său, până la jertfa supremă a lui Cristos care a ispășit în mod deplin pentru păcat.

În continuarea cărții Leviticul urmează cartea Numeri, care acoperă evenimentele-cheie din timpul celor 40 de ani cât Israelul a rătăcit prin pustiu și dă instrucțiuni pentru închinarea înaintea lui Dumnezeu și trăirea ca popor al legământului Său. Ultima dintre cele cinci cărți care compun Pentateuhul este Deuteronomul. La Deuteronomul se face uneori referire ca la „Legea a doua” sau „repetarea Legii”. El consemnează ultimele cuvinte al lui Moise înainte ca poporul Israel să intre în Țara promisă (Deuteronomul 1.1). În Deteronomul, Legea lui Dumnezeu dată la Muntele Sinai este repetată și explicată. Pentru că Israel începea un nou capitol din istoria lui, Moise le reamintește poruncile lui Dumnezeu și binecuvântările de care vor avea parte dacă Îl vor asculta pe El și blestemele care ar veni în urma neascultării.

Cele cinci cărți ale Pentateuhului sunt considerate în mod general istorice, pentru că consemnează evenimente istorice. Cu toate sunt numite adesea Tora sau Legea, în realitate conțin mult mai mult decât legi. Ele oferă o vedere de ansamblu asupra planului de răscumpărare al lui Dumnezeu și asigură un fundal pentru tot ceea ce urmează în Scriptură. La fel ca restul Vechiului Testament, promisiunile, prototipurile și profețiile cuprinse în Pentateuh își găsesc îndeplinirea supremă în Persoana și în lucrarea lui Isus Cristos.

(Visited 33 times, 1 visits today)

Details

Date:
ianuarie 28
Time:
11:00 am - 12:00 pm
Event Category: