Dumnezeu te iubește

Dragostea lui Dumnezeu pentru tine este plină de pasiune. El vrea ca tu să îl experimentezi, să îl cunoști pentru ca să poți primi adevărata viață, pentru eternitate. ”Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât Şi-a oferit unicul Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu moară, ci să aibă viaţa eternă.” Iisus a spus: ”Am venit ca fiecare să aibă viață și să o aibă din abundență”.

De ce suntem așa înstrăinați de Dumenzeu, din moment ce Dumnezeu a planificat ca oamenii să aibă pace și viață?

Suntem separați de Dumnezeu

Încă de la începutul existenței umane, omenirea a ales să nu se supună lui Dumnezeu și să urmeze propriile decizii. Astăzi încă suntem loiali  aceluiași știl de a lua decizii. Iar aceasta conduce la separare de Dumnezeu.

Pentru că toţi au păcătuit şi sunt privaţi de gloria lui Dumnezeu”. (Rom 3:23) Păcatul este alegerea (și consecințele ei) de a gândi, de a spune sau de a acționa contrat planului lui Dumnezeu. ”Acceptarea lor ca oameni corecţi (în relaţia cu Dumnezeu) se realizează prin harul Său, (respectiv) prin răscumpărarea care există în Cristos Isus.” (Rom 3:24)

Există un singur mod de a face pace cu Dumnezeu.

Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre

Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Este singurul legitimat să ne readucă în prezența lui Dumnezeu. El a murit crucificat dar a înviat și a ieșit din mormânt. A plătit prin aceasta prețul pentru păcatele noastre și a realizat o punte de legătură între Dumnezeu și oameni.

Dumnezeu este unul singur, nu mai există niciun altul ca El.” (Mc 12:32) ”Cristos a murit pentru păcate o dată pentru totdeauna. El, Cel Corect, a murit pentru cei incorecţi, ca să ne aducă la Dumnezeu.” (1 Pet 3:18)

Dumnezeu a stabilit singura cale de împăcare. Noi trebuie să alegem.

Trebuie să Îl acceptăm pe Iisus.

Ai nevoie să te încrezi în Iisus ca să te ierte de păcate, să îl primești ca Salvator și să Îl asculți ca pe un Stăpân. ”În consecinţă, tuturor celor care (totuşi) L-au primit, adică celor care cred în El, le-a oferit dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu.” (In 1:12)

Ai vrea să Îl dăruiești viața ta lui Iisus chiar acum? Dacă vrei, roagă-te această rugăciune și acceptă-L pe Iisus ca Salvator al vieții tale:

Roagă-te

Dragă Iisus Hristos

Știu că sunt păcătos și am nevoie de iertarea pe care mi-o poți oferi. Cred că ai murit crucificat pentru ca să plătești pedeapsa pentru păcatele mele și că ai înviat din morți ca să îmi oferi viață. Știu că Tu ești singura cale spre Dumnezeu. Așa că vrea de acum să încetez să te nesocotesc și să încep să trăiesc pentru Tine. Te rog iartă-mă. Schimbă-mi viața și arată-mi cum să te experimentez și să te cunosc. Amin.

Te-ai rugat această rugăciune?

DA
Mai am unele întrebări.