Credem în

1. Scriptura inspirată
Biblia este Cuvântul Lui Dumnezeu
Sfânta Scriptura, atât Vechiul cât si Noul Testament este inspiratia verbala si plenara a lui Dumnezeu si revelatia sa pentru omenire; un ghid infailibil si autoritar de credinta si conduita. (2Timotei 3:15-17; 1 Tesaloniceni 2:13; 1 Petru 1:12)
1. Scriptura inspirată
Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov
2. Singurul Dumnezeu adevarat
Singurul Dumnezeu adevarat s-a revelat pe sine în calitate de Creator al cerului si pamântului si Rascumparator al omenirii. Ulterior s-a revelat ca Dumnezeu în trei persoane: Tatal, Fiul si Duhul Sfânt. (Deuteronom 6:4; Isaia 43:10,11; Matei 28:19; Luca 3:22)
Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov
3. Divinitatea Domnului Iisus Hristos
Înante de a fi Avraam, sunt EU
Domnul Iisus Hristos este Fiul etern al lui Dumnezeu. Scriptura declara: a) nasterea sa din fecioara (Matei 1:23; Luca 1:31, 35) b) viata sa lipsita de pacat (Evrei 7:26; 1 Petru 2:22) c) minunile sale (Faptele Apostolilor 2:22; 10:38) d) lucrarea sa mântuitoare de pe cruce (1 Corinteni 15:3; 2 Corinteni 5:21) e) învierea sa în trup (Matei 28:6; Luca 24:39; 1 Corinteni 15:4) f) înaltarea sa la dreapta lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 1:9, 11; Faptele Apostolilor 2:33)
3. Divinitatea Domnului Iisus Hristos
4. Caderea omului
Din țărână ai fost făcut, în țărână te vei întoarce
Omul a fost creat neprihanit, pentru ca Dumnezeu a zis asa: “Sa facem om dupa chipul si asemanarea noastra!” Totusi, omul prin propria sa alegere a cazut si a atras dupa sine atât moartea fizica, cât si cea spirituala, care înseamna despartire de Dumnezeu. (Genesa 1:26, 27; 2:17; 3:6; Romani 5:12-19)
4. Caderea omului
5. Mântuirea omului
Singura speranta de rascumparare a omului este credinta în sângele jertfei a Domnului Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
a)Mântuirea este primita prin pocainta înaintea lui Dumnezeu si prin credinta în Isus Hristos. Prin spalarea nasterii din nou si înnoirea facuta de Duhul Sfânt, cel credincios este îndreptatit prin har si credinta si devine astfel un mostenitor al lui Dumnezeu potrivit cu nadejdea vietii vesnice. (Luca 24:47, Ioan 3:3; Romani10:13-15 Efeseni 2:8; Tit 2:12; Tit 3:5) b) Dovada mântuirii Marturia interioara a mântuirii este confirmarea directa a Duhului ca suntem fiii lui Dumnezeu. (Romani 8:16) Marturia exterioara consta în trairea unei vieti de dreptate si evlavie. (Efeseni 4:24; Tit 2:12)
5. Mântuirea omului
6. Actele de cult ale Bisericii
Botezul în apă și Cina Domnului
A. Actul botezului prin scufundare în apa a fost poruncit în Scriptura. Toti cei care se pocaiesc si cred în Hristos ca Domn si Mântuitor pot sa fie botezati. Astfel, ei declara înaintea martorilor vazuti si nevazuti ca au murit împreuna cu Hristos si au înviat împreuna cu El la o viata noua. (Matei 28:19; Marcu 16.16; Fapte 10:47-48; Romani 6:4) B. Cina Domnului este un simbol care exprima împartasirea noastra cu trupul si sângele Domnului Isus reprezentate de pâine si rodul vitei (2 Petru 1:4); o aducere aminte a suferintei si mortii sale (1 Corinteni 11:26); si o partasie a tuturor credinciosilor “pâna la venirea sa”.
6. Actele de cult ale Bisericii
7. Botezul cu Duhul Sfânt
Toti credinciosii sunt îndreptatiti si trebuie sa caute cu staruinta fagaduinta Tatalui, adica botezul cu Duhul Sfânt, potrivit spuselor Domnului Isus.
Aceasta a fost o experienta a bisericii primare. Atunci a venit îmbracarea cu putere pentru o viata de slujire, împartirea darurilor duhovinicesti si folosirea lor în lucrare (Luca 24:49; Faptele Apostolilor 1:4; 8; 1 Corinteni 12:1-31). Aceasta experienta este distincta si ulterioara actului nasterii din nou(Faptele Apostolilor 8:12-17;10:44-46; 15:7-9). Odata cu botezul Duhului Sfânt se experimenteaza o umplere cu Duhul (Ioan 7:37-39; Faptele Apostolilor 4:8), o închinare cu reverenta înaintea lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 2:43; Evrei 12:28; Ioan 4:23, 24), o consacrare reala fata de Dumnezeu si lucrarea sa (Faptele Apostolilor 2:42), o dragoste vie pentru Hristos, pentru Cuvântul sau si pentru cei pierduti (Marcu 16:20).
7. Botezul cu Duhul Sfânt
8. Sfintirea
Procesul sfințirii durează toată viața
Sfintirea este un act de separare de ceea ce este rau si dedicare fata de Dumnezeu. (Romani 12:1-2; 1 Tesaloniceni 5:23; Evrei 13:12) Scriptura vorbeste despre o viata de sfintire “fara care nimeni nu-L va vedea pe Dumnezeu”. (Evrei 12:14) Prin puterea Duhului Sfânt, suntem capabili sa împlinim porunca: “Fiti sfinti, caci Eu sunt sfânt”. (1Petru 1:15, 16) Sfintirea se realizeaza înlauntrul celui credincios prin identificarea acestuia cu Hristos în moartea si învierea sa, prin credinta zilnica în Fiul lui Dumnezeu si prin dedicarea întregii fiinte Duhului Sfânt. (Romani 6:1-11,13; 8:1-2, l3; Ga1ateni 2:20; Filipeni 2:12-13; 1 Petru 1:5)
8. Sfintirea
9. Biserica si misiunea ei
Trupul Lui Hristos
Biserica este trupul lui Hristos, o locuinta a lui Dumnezeu prin Duhul, având ungerea divina pentru împlinirea misiunii sale. Fiecare credincios, nascut din Duhul este o parte integranta a Adunarii lui Dumnezeu si a Bisericii celor întâi nascuti, care sunt scrisi în ceruri. (Efeseni 1:22, 23; 2:22; Evrei 12:23) Scopul lui Dumnezeu cu privire la omenire este sa caute si sa mântuiasca ce este pierdut, sa i se aduca închinare si sa-i zideasca pe credinciosi dupa chipul Fiului sau, prioritatea existentei Adunarii lui Dumnezeu ca parte a Bisericii este: a) sa fie mesagerul lui Dumnezeu pentru evanghelizarea lumii. (Faptele Apostolilor 1:8; Matei 28: 19, 20; Marcu 16:15,16) b) sa fie un singur trup în care omul se poate închina lui Dumnezeu. (1 Corinteni 12:13) c) Sa fie un canal al lui Dumnezeu pentru zidirea trupului de credinciosi dupa chipul Fiului sau. (Efeseni 4:11-16; 1 Corinteni 12:28; 14:12) Adunarile lui Dumnezeu exista pentru a continua modelul apostolic nou- testamental prin învatarea si încurajarea credinciosilor ca sa fie botezati cu Duhul Sfânt. Aceasta experienta îi împuterniceste: 1) sa evanghelizeze lumea prin puterea Duhului Sfânt însotita de semne supranaturale. (Marcu 16:15-20; Faptele Apostolilor 4:29-31; Evrei 2:3,4) 2) sa experimenteze o alta dimensiune a închinarii înaintea lui Dumnezeu (1 Corinteni 2:10-16; 1 Corinteni 12, 13, 14) 3) sa fie receptivi fata de lucrarea deplina a Duhului Sfânt prin manifestarea roadelor si a darurilor si sa lucreze la zidirea Trupului lui Isus Hristos. (Galateni 5:22-26; 1 Corinteni 14:12; Efeseni 4:11, 12; 1 Corinteni 12:28; Coloseni 1:29)
9. Biserica si misiunea ei
10. Lucrarea credinciosului
Tot ce voiti sa va faca voua oamenii, faceti-le si voi la fel; caci in aceasta este cuprinsa Legea si Prorocii. (Mat.7:12)
Caci noi suntem lucrarea Lui si am fost ziditi in Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregatit Dumnezeu mai dinainte, ca sa umblam in ele. (Efes.2:10)
10. Lucrarea credinciosului
11. Nadejdea binecuvântata
Voia Tatalui Meu este ca oricine vede pe Fiul si crede in El sa aiba viata vesnica; si Eu il voi invia in ziua de apoi." (Ioan.6:40)
Învierea celor care au adormit în Hristos si înaltarea lor împreuna cu cei vii, care au ramas pâna la venirea Domnului, este nadejdea binecuvântata a Bisericii. (1 Tesaloniceni 4:16, 17; Romani 8:23; Tit 2:13; 1 Corinteni 15:51,52)
11. Nadejdea binecuvântata
12. Domnia de 1000 de ani a lui Hristos
Subiect mai delicat, dar biblic
Cea de-a doua venire a lui Hristos include rapirea sfintilor, care este nadejdea noastra binecuvântata, urmata de întoarcerea vizibila a lui Hristos împreuna cu sfintii lui, pentru a domni pe pamânt timp de 1000 de ani. (Zaharia 14:5; Matei 24:27,30; Apocalipsa 1:7; 19:11-14; 20:1-6) Aceasta domnie milenara va aduce mântuirea natiunii israelite (Ezechiel 37:21, 22; Tefania 3:19-20;Romani 11:26, 27) si instaurarea pacii universale. (Isaia 11:6-9; Psalmul 72:3-8; Mica 4:3, 4)
12. Domnia de 1000 de ani a lui Hristos
13. Judecata
Oamenilor le este randuit sa moara o singura data, iar dupa aceea vine judecata, (Evr.9:27)
Va fi o judecata finala în care cei mortii vor învia si vor fi judecati dupa faptele lor. Toti cei care nu vor fi gasiti scrisi în Cartea Vietii, vor fi pedepsiti în iazul de foc si pucioasa, care este moartea a doua, împreuna cu diavolul si îngerii lui, cu fiara si profetul mincinos. (Matei 24:46; Marcu 9:43-48; Apocalipsa 19:20; 20:11-15; 21:8)
13. Judecata
14. Raiul
“Dar noi, dupa fagaduinta lui, asteptam ceruri noi si un pamânt nou în care va locui neprihanirea”. (Isaia 66:22, 23; 2 Petru 3:13; Apocalipsa 21:1)
Si m-a dus, in Duhul, pe un munte mare si inalt. Si mi-a aratat cetatea sfanta, Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu, avand slava lui Dumnezeu. In cetate n-am vazut niciun Templu; pentru ca Domnul Dumnezeul cel Atotputernic ca si Mielul sunt Templul ei. Cetatea n-are trebuinta nici de soare, nici de luna, ca s-o lumineze; caci o lumineaza slava lui Dumnezeu, si faclia ei este Mielul. Neamurile vor umbla in lumina ei, si imparatii pamantului isi vor aduce slava si cinstea lor in ea. Portile ei nu se vor inchide ziua, fiindca in ea nu va mai fi noapte. Nimic intinat nu va intra in ea, nimeni care traieste in spurcaciune si in minciuna; ci numai cei scrisi in Cartea Vietii Mielului.
14. Raiul

Este putere în rugăciune

dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga si va cauta fata Mea, si se va abate de la caile lui rele - il voi asculta din ceruri, ii voi ierta pacatul si-i voi tamadui tara. (2Cron.7:14)

Vrei să ne rugăm pentru tine ?

Poate îți este jenă și nu ai curajul. Totuși, ia legătura cu noi dacă simți că ai nevoie de acest lucru

Nu e slăbiciune

Isus se retrăgea și se ruga Tatălui. La fel trebuie să facem și noi. Folosește cuvinte simple, sincere, respectuoase în dialogul tău cu Dumnezeu.

Dumnezeu te ascultă

Pentru că te iubește, Dumnezeu te ascultă. "Cel ce a sadit urechea s-ar putea sa n-auda? Cel ce a intocmit ochiul s-ar putea sa nu vada? "(Ps.94:9)

Secretul rugăciunii: fierbinte

Marturisiti-va unii altora pacatele si rugati-va unii pentru altii, ca sa fiti vindecati. Mare putere are rugaciunea fierbinte a celui neprihanit.

I can help you with

1:1 Coaching

Magnetized strongly enough pre vending domain overeus all initial results to estimate the in the big bang contradicted.

Most frequent questions and answers
Self Development

Magnetized strongly enough pre vending domain overeus all initial results to estimate the in the big bang contradicted.

Life Programs

Magnetized strongly enough pre vending domain overeus all initial results to estimate the in the big bang contradicted.

I can help you with

Most frequent questions and answers

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I can help you with

Most frequent questions and answers

1:1 Coaching

Magnetized strongly enough pre vending domain overeus all initial results to estimate the in the big bang contradicted.

Personal Development

Magnetized strongly enough pre vending domain overeus all initial results to estimate the in the big bang contradicted.

Life Programs

Magnetized strongly enough pre vending domain overeus all initial results to estimate the in the big bang contradicted.

I can help you with

Most frequent questions and answers

1:1 Coaching

Magnetized strongly enough pre vending domain overeus all initial results to estimate the in the big bang contradicted.

Personal Development

Magnetized strongly enough pre vending domain overeus all initial results to estimate the in the big bang contradicted.

Life Programs

Magnetized strongly enough pre vending domain overeus all initial results to estimate the in the big bang contradicted.

I can help you with

Most frequent questions and answers

1:1 Coaching

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet

Self Development

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet

Life Programs

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet

1:1 Coaching

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet

Self Development

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet

Life Programs

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet

How it works?

Simple Steps to Success

It all starts with a single first step.

Learn about how them you went down prying the wedding ring off his cold, dead finger. I don’t know what you did, Fry, but once again, you screwed up! Now all the planets are gonna start cracking wise about our mamas.

Ready to start?

The plans you refer to will soon be back in our hands. Alderaan? I'm not going to Alderaan. I've got to go home.

All queries are replied within 24hrs.

Make a decision
Lorem ipsum dolor sit amet, mea ei viderer probatus consequuntur, sonet vocibus lobortis has ad.
1
Schedule a meeting
Lorem ipsum dolor sit amet, mea ei viderer probatus consequuntur, sonet vocibus lobortis has ad.
2
Show Commitment
Lorem ipsum dolor sit amet, mea ei viderer probatus consequuntur, sonet vocibus lobortis has ad.
3
Transformation Completed
Lorem ipsum dolor sit amet, mea ei viderer probatus consequuntur, sonet vocibus lobortis has ad.
4

Get Instant Access to the Free

Self Development Course

Learn about how them you went down prying the wedding ring off his cold, dead finger. I don't know what you did, Fry, but once again, you screwed up!
(Visited 38 times, 1 visits today)